Autobedrijf
van Reeuwijk B.V.


Prins Alexanderlaan 38
2912 AM Nieuwerkerk a/d IJssel
T 0180 312200

E info@autovanreeuwijk.nl


Openingstijden


Showroom:

Ma t/m vr: 8.00-17.30 uur

Zaterdag: 10.00-16.00 uur

Zondag gesloten

 

Werkplaats:

Maandag t/m vrijdag:
8.00-12.15 en 13.00-17.15 uur
Zaterdag/zondag gesloten

 


Ons team


image/jpeg

Klik op de foto hierboven


  
Autobedrijf Van Reeuwijk

Disclaimer


Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Autobedrijf Van Reeuwijk is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Autobedrijf Van Reeuwijk of zijn toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Autobedrijf Van Reeuwijk.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
 
Autobedrijf Van Reeuwijk
Prins Alexanderlaan 38
2912 AM Nieuwerkerk a/d IJssel 
  
Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Autobedrijf Van Reeuwijk geen controle heeft. Autobedrijf Van Reeuwijk draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.